Програма

 • 6 жовтня

  09:00-18:00
 • 7 жовтня

  09:00-17:30
 • 8 жовтня

  09:00-17:00

Перші наукові читання пам’яті професора Анатолія Станіславовича Свінціцького «Внутрішня медицина: наука та практика»

 • 09:00 - 09:15
  Вступне слово
  Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Кучин Ю.Л.
 • 09:15 - 09:45
  Виступи почесних гостей
 • МЕМОРІАЛЬНА ДОПОВІДЬ

 • 09:45 - 10:00
  Внесок професора А.С. Свінціцького та його школи в розвиток терапевтичної науки і практики
  Свінціцький І.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
  ГО «Польське медичне товариство в Україні імені А.С. Свінціцького», м. Київ
 • 10:00 - 10:10
  Перерва на каву
 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 1
  «Актуальні проблеми сучасної гепатології»

  Модератори: професор Скрипник І.М., професор Соловйова Г.А.

 • 10:10 - 10:30
  Лабораторна діагностика безжовтяночних та позапечінкових проявів хронічної патології печінки
  Пінський Л.Л.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 10:30 - 10:50
  Втома як неспецифічний симптом при хронічних захворюваннях печінки
  Фадєєнко Г.Д.
  ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
 • 10:50 - 11:10
  Алкогольна хвороба печінки як важлива медико-соціальна проблема сьогодення
  Скрипник І.М.
  Полтавський державний медичний університет, м. Полтава
 • 11:10 - 11:30
  Алкогольна хвороба печінки: в центрі уваги гепатит
  Соловйова Г.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 11:30 - 11:50
  Гепатит В і жирова хвороба печінки: діагностична дилема
  Зайцев І.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 11:50 - 12:10
  Особливості ведення хворих на хронічний гепатит С до і після етапу противірусної терапії
  Степанов Ю.М.
  ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро
 • 12:10 - 12:20
  Питання & відповіді
 • 12:20 - 12:40
  Перерва на каву
 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 2
  «Сучасні підходи до ведення пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи»

  Модератори: професор Барна О.М., професор Жарінов О.Й.

 • 12:40 - 13:00
  Лікування стабільної ішемічної хвороби серця: медикаментозна терапія чи реваскуляризація?
  Жарінов О.Й.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
 • 13:00 - 13:20
  Серцево-судинний менеджмент при подагрі
  Кондратюк В.Є.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 13:20 - 13:40
  Лікування артеріальної гіпертензії: чому важлива прихильність?
  Барна О.М.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 13:40 - 14:00
  Пост-COVID-19-міокардити: сьогоднішній стан проблеми та пошук її вирішення
  Батушкін В.В.
  ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ
 • 14:00 - 14:20
  Можливості в лікуванні хронічної серцевої недостатності на сучасному етапі
  Андрєєв Є.В.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 14:20 - 14:40
  Ішемія міокарда при необструктивному ураженні вінцевих артерій (INOCA): сучасні погляди на проблему
  Свінціцький І.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 14:40 - 15:10
  Кардіометаболічний пацієнт
  Соколова Л.К.
  ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ

  Міщенко Л.А.
  ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
 • 15:10 - 15:20
  Питання & відповіді
 • 15:20 - 15:40
  Перерва на каву
 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 3
  «Актуальні питання сучасної ревматології»

  Модератори: професор Борткевич О.П., професор Катеренчук І.П., професор Яременко О.Б.

 • 15:40 - 16:00
  Нестероїдні гастро- та ентеропатії: особливості розвитку та можливості профілактики
  Катеренчук І.П.
  Полтавський державний медичний університет, м. Полтава
 • 16:00 - 16:30
  Лікування остеоартриту в ХХІ столітті: можливості та перспективи
  Хіміон Л.В.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

  Бур’янов О.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 16:30 - 16:50
  Сучасні напрямки фармакотерапії остеоартриту в пацієнтів із супутньою патологією
  Борткевич О.П.
  ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
 • 16:50 - 17:10
  IgG4-асоційоване захворювання: селективні терапевтичні та паратерапевтичні акценти
  Яременко О.Б.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 17:10 - 17:30
  Реактивні артрити: роль нестероїдних протизапальних препаратів
  Проценко Г.О.
  ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
 • 17:30 - 17:50
  Увеїти при ревматичних захворюваннях: особливості діагностики та тактика ведення
  Козак Н.П.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 17:50 - 18:00
  Питання & відповіді

  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 4
  «Сучасні підходи до ведення пацієнтів із захворюваннями кишок»

  Модератори: член-кореспондент НАМН України, професор Харченко Н.В., професор Дорофєєв А.Е., професор Ткач С.М.

 • 09:00 - 09:20
  Можливості корекції слизового бар’єру кишечника в пацієнтів з виразковим колітом
  Дорофєєв А.Е.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
 • 09:20 - 09:40
  Функціональні захворювання кишечника
  Ткач С.М.
  Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
 • 09:40 - 10:00
  Патофізіологічні механізми виникнення симптомів синдрому подразненої кишки та їх ефективне лікування
  Швець О.В.
  ВГО «Асоціація дієтологів України», м. Київ
 • 10:00 - 10:20
  Мікроскопічний коліт
  Губська О.Ю.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 10:20 - 10:40
  Роль пробіотиків при запальних захворюваннях кишки на тлі коморбідної патології
  Мойсеєнко В.О.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 10:40 - 11:00
  Особливості впливу вірусу SARS-COV-2 на біоценоз кишечника та шляхи корекції
  Харченко Н.В.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
 • 11:00 - 11:10
  Питання & відповіді
 • 11:10 - 11:30
  Перерва на каву
 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 5
  «Міждисциплінарні проблеми сучасної гастроентерології»

  Модератори: професор Губергріц Н.Б., професор Бондаренко О.О., професор Хомяк І.В.

 • 11:30 - 11:50
  Жовчнокам’яна хвороба: коли потрібна урсодезоксихолева кислота?
  Соловйова Г.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 11:50 - 12:10
  Метаболічно-асоційована жирова хвороба печінки в коморбідності з ожирінням, реалії лікування
  Бондаренко О.О.
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
 • 12:10 - 12:30
  Гармонія і дисгармонія травлення
  Губергріц Н.Б.
  Багатопрофільна клініка «Into-Sana», м. Одеса
 • 12:30 - 12:50
  Клінічне харчування пацієнтів з хронічним панкреатитом. Що нового? Сучасний погляд на проблему
  Кваченюк К.Л.
  КНП «Київський міський консультативно-діагностичний центр», м. Київ
 • 12:50 - 13:10
  Медикаментозний супровід гострого некротизуючого панкреатиту
  Хомяк І.В.
  ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ
 • 13:10 - 13:20
  Питання & відповіді
 • 13:20 - 13:35
  Перерва на каву
 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 6
  «Захворювання стравоходу і шлунка в практиці лікаря-інтерніста»

  Модератори: професор Осьодло Г.В., професор Бондаренко О.О.

 • 13:35 - 13:55
  Нові можливості оптимізації корекції супутніх гастродуоденальних змін при хронічному панкреатиті
  Бабінець Л.С.
  Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль
 • 13:55 - 14:15
  Ерадикація Нelicobacter pylori – шляхи досягнення і вдосконалення ефективності
  Філіппова О.Ю.
  Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро
 • 14:15 - 14:35
  Сучасні можливості патогенетичного лікування біліарного рефлюкс-езофагіту
  Осьодло Г.В.
  Українська військово-медична академія, м. Київ
 • 14:35 - 14:55
  Рефрактерна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
  Чернявський В.В.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 14:55 - 15:15
  Постковідний синдром – життя до та після: ракурс на шлунково-кишковий тракт
  Бондаренко О.О.
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
 • 15:15 - 15:35
  Моторні порушення гастродуоденальної зони: аспекти механізму, діагностики, лікування
  Степанов Ю.М.
  ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро
 • 15:35 - 15:45
  Питання & відповіді
 • 15:45 - 16:00
  Перерва на каву
 • МАЙСТЕР-КЛАС № 1
  «Останні досягнення в гепатології»

  Модератори: професор Соловйова Г.А., професор Пінський Л.Л.

 • 16:00 - 16:40
  Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Updates
  Noureddin M.
  Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, USA
 • Неалкогольна жирова хвороба печінки: останні новини
  Нуреддін М.
  Седарс-Синайський медичний центр, м. Лос-Анджелес, США
 • 16:40 - 17:00
  Сучасні методи діагностики та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки
  Пінський Л.Л.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 17:00 - 17:30
  Цироз печінки. Менеджмент пацієнта
  Соловйова Г.А.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

  Рєпіна Н.В.
  Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ

  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 7
  «Актуальні питання внутрішньої медицини»

  Модератори: професор Кваченюк А.М., професор Комісаренко Ю.І., професор Мойсеєнко В.О., д-р мед. наук Міщенко Л.А.

 • 09:00 - 09:20
  Захворювання, пов’язані з порушенням секреції гормону росту
  Кваченюк А.М.
  ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
 • 09:20 - 09:40
  Актуальні питання тиреодології
  Комісаренко Ю.І.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 09:40 - 10:00
  Покращення прихильності як ключовий чинник досягнення контролю артеріального тиску
  Міщенко Л.А.
  ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
 • 10:00 - 10:20
  Як досягти мету лікування пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень?
  Дзюблик Я.О.
  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ
 • 10:20 - 10:40
  Загострення бронхіальної астми в період пандемії: несподівані запитання та відповіді на основі доказів
  Юдіна Л.В.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
 • 10:40 - 10:50
  Питання & відповіді
 • 10:50 - 11:10
  Перерва на каву
 • 11:10 - 11:40
  Порушення та корекція процесів гемостазу в клініці внутрішніх хвороб
  Нетяженко В.З.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 11:40 - 12:00
  Принципи лікування рецидивного циститу
  Іванов Д.Д.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
 • 12:00 - 12:20
  Лікар і пацієнт у період пандемії: нові виклики і можливості
  Богомаз В.М.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 12:20 - 12:40
  Нові виклики здоров’ю людини та шляхи їх ліквідації
  Комісаренко Ю.І.
  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
 • 12:40 - 13:00
  Можливості ведення пацієнта серцево-судинного профілю у загальнолікарській практиці
  Бабінець Л.С.
  Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль
 • 13:00 - 13:10
  Питання & відповіді
 • 13:10 - 13:30
  Перерва на каву
 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 8
  «Актуальні проблеми нутриціології та дієтології»

  Модератори: професор Анохіна Г.А., доцент Швець О.В.

 • 13:30 - 13:50
  Гепатопротекторна дієта і нутрицевтики в запобіганні прогресуванню хронічних дифузних захворювань печінки
  Швець О.В.
  ВГО «Асоціація дієтологів України», м. Київ
 • 13:50 - 14:10
  Нутрієнтна підтримка при захворюваннях біліарної системи
  Анохіна Г.А.
  Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
 • 14:10 - 14:30
  Метаболічний синдром у кардіохірургічній практиці, реабілітаційна дієтотерапія
  Кириленко О.Є.
  ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ
 • 14:30 - 14:50
  Вплив раціону харчування на склад мікробіому людини
  Незговорова Г.А.
  Гастроцентр «Olymed», м. Київ
 • 14:50 - 15:00
  Питання & відповіді
 • 15:00 - 15:10
  Перерва на каву
 • МАЙСТЕР-КЛАС № 2
  «Сучасні методи інструментальної діагностики в клініці внутрішньої медицини»

  Модератори: доцент Яковенко В.О., Рєпіна Н.В.

 • 15:10 - 15:30
  Ультразвуковий супровід цирозу печінки. Власний досвід
  Рєпіна Н.В.
  Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ
 • 15:30 - 15:50
  Переваги мультимодальності візуалізації молочних залоз
  Єгорова О.О.
  Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ
 • 15:50 - 16:10
  Роль аутоімунного метапластичного атрофічного гастриту в канцерогенезі пухлин шлунка. Роль ендоскопії в їх діагностиці і лікуванні
  Корпяк В.С.
  Лікарня ізраїльської онкології LISOD, м. Київ
 • 16:10 - 16:30
  Сучасні можливості відеокапсульної ендоскопії тонкої кишки
  Поліщук С.П.
  Гастроцентр «Olymed», м. Київ
 • 16:30 - 16:50
  Ендоскопічна підслизова дисекція для лікування підслизових утворень і раннього раку органів шлунково-кишкового тракту
  Яковенко В.О.
  Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ
 • 16:50 - 17:00
  Питання & відповіді